Aandrijving

Een aparte snijtafel en tandlataandrijving zorgen voor een grote betrouwbaarheid van uw machine.
Sfeerbeeld Astratec - Plasmasnijmachines en Lasautomatisatie

Aparte tafels versus combitafel

De plasmatafels van Astratec zijn niet verbonden met het positioneerframe: hierdoor vermijden we vervorming, doorbuiging en maatafwijkingen bij zware platen of vallende platten.

Tandlataandrijving versus riemaandrijving

  • Directe aandrijving van reductie op tandlat, en dus geen overbrenging via tandriem. Riemoverbrengingen worden vaak gebruikt om de motor mooi te kunnen wegwerken maar zijn totaal verkeerd. Een riem is als een veer die ertussen wordt geplaatst.
  • Spelingsarme reductoren van Alpha.
  • Het tandwiel is direct op de uitgaande as gekrompen wat een veel hoger stijfheid oplevert. Reductie moet zo weinig mogelijk veren.
  • De uitgaande as is zo dik mogelijk genomen, met een zo klein mogelijk tandwiel voor de stijfheid.
  • Gebruik van Bosch lineaire lagers.
  • De verbinding tussen tandlat en lager is zeer stijf. Zo worden positioneerfouten vermeden.
Sfeerbeeld Astratec - Plasmasnijmachines en Lasautomatisatie
close